بله آقای نخست وزير

در مورد طنز تعاريف زيادي ارائه شده است كه به نظر من هيچكدام تعريف درستي از اين مقوله نيست و به قولي اين تعاريف جامع و مانع نيستند. من خود به شخصه براي طنز اين تعريف معروف را مي گويد :( طنز يعني پوشيده سخن گفتن )  را برگزيده بودم و تا حدودي در ميان ديگر تعاريف دلبستگي بيشتري به آن داشتم. اما اين تعريف هم تعريفي جامع و مانع نيست چراكه اگر مجموعه بله آقاي نخست را در اين چند شب از شبكه دو سيما دنبال كرده باشيد دريافته ايد كه گاه صراحت خود باعث طنز آفريني است.بعد از پخش اولين سري از اين شاهكار هنري از شبكه دو سيما به نام( بله آقاي وزير) كه بسيار مورد توجه مخاطبين قرار گرفت شبكه دو سيما اقدام به پخش سري دوم اين مجموعه نموده است. سري اول اين مجموعه مخالفاني داشت كه اين مخالفان پخش اين مجموعه را به صلاح مملكت و ملت ندانستند ( و نمي دانند) و چون احتمالا ريگي به كفش مبارك داشتند تاب ديدن و شنيدن اين طنز قوي را نداشتند ( و ندارند) و عاقبت جلوي پخش كامل آن را گرفتند. سروش سيما هم به دليل كامل پخش نشدن اين برنامه از فروش آن به مردم خودداري كرد.

اما بايد گفت كه اين شاهكار تلويزيوني كه مخاطب هم با ديدن و هم با شنيدن آن مي تواند از طنز كلامي آن بهره بگيرد ( كمدي موقعيت اين مجموعه در حقيقت محدود به واكنش هايي است كه بويژه نخست وزير در به وسيله حركات صورت خود انجام مي دهد) نمونه عالي از طنز است كه در حوزه نقد اعمال سياست مداران آشكارا وارد محدوده سياست مي شود و به دليل صراحت به راحتي با نام بردن از كشورها و نداشتن هيچ خط قرمزي ( به جرات مي توان گفن اين مجموعه از كمترين مميزي و خط قرمز در ساخت يك مجموعه طنز برخوردار بوده است) در رابطه با طنز آفريني در ساختار حكومتي بريتانيا و جنگ سرد و اروپا و ايالات متحده آمريكا و سيايت مدرن جهان همه مردم دنيا را كه به نوعي در كشور خودشان گرفتار اين بازيها و مشكلات هستند مي خنداند.

البته كاش دوستان دوبلر صداي خنده ها را كه در نسخه اصلي هست برمي داشتند چرا كه طبع طنز شناس ايراني نيازي به افكت براي درك لحظات كميك داستان ندارد. اين نقد به سري اول اين مجموعه هم وارد بود كه متاسفانه دوستان رعايت نكردند.

 

در پايان ضمن تشكر از شبكه محترم بي بي سي كه سازنده اين مجموعه هاست و سپاسگزاري از شبكه دو سيما براي پخش سری جديد آن همه شما را  به ديدن اين مجموعه دعوت مي كنم.  

 

 

در همين رابطه بخوانيد در نقطه ته خط

 

  
نویسنده : رضا ; ساعت ۸:٥٩ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢ فروردین ،۱۳۸٥