امريکا؟اسرائيل؟اعراب؟

تلخ است.پس زبان به طنز نمی گشايم هر چند که می شود تلخ نوشت و طنز نوشت. فقط محکوم می کنم از طرف ملتی خسته و درد ديده و رنج کشيده و شهيد داده. و ياد ميکنم از ديالوگ معروفی که ميگه : کار کار انگليسی هاست.( اينهم طنز)

باقی بقايايتان

 

        

  
نویسنده : رضا ; ساعت ٥:۳٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۳ خرداد ،۱۳۸٤