يکبار سفر بايد تا مرده شود زنده........

نظر من در مورد سفر، سفر كردن ، سفر رفتن و مسافرت ، مسافرت كردن و مسافرت رفتن و كليه چيزهايي كه به نوعي مربوط مي شود به جاده و ماشين و هواپيما و قطار و غيره اين است كه آدم عاقل و بالغ حتي الامكان نبايد فكر سفر به سرش بزند ، چرا كه در اين راه هر كه عمودي رفت افقي شد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

بله در دوره زمانه اي كه شما اگر به كسي نزني بهتان مي زنند و در اين وانفساي كشت و كشتار جاده اي ، بهتر است كه ادم در خانه بنشيند و كمپلت بي خيال سفر رفتن بشود .اما اگر بهرحال مجبوريد به علتي سفر برويد نكاتي را كه بنده كمتر از حقير به شما گوشزد مي كنم به ياد داشته باشيد تا خداي نكرده نميريد.لازم به ذكر است كه نگارنده نيمي از جمعيت نسل خود را در سوانح گوناگون سفري از دست داده است كه بدوينوسيله الان برايش تجديد سانحه شده و دارد گريه مي كند. و اما نكات وارده: خدمت شما عارضم كه اگر با ماشين شخصي قصد سفر داريد مواظب باشيد، چون در جاده هاي ما اتوبوس ها بدون هيچ دليل موجهي به ته دره سقوط مي كنند و يا نا گهان منفجر مي شوند و شما را هم با خودشان مي برند آنجا. در طول سفر با ماشين خودتان هرگز سبقت نگيريد كه مي ميريد چون رانندگان كاميون هاي مقابلتان در هپروت هستند و دارند روي ابرها راه مي روند. البته شما خودتان هم گاهي جو گير مي شويد كه به راننده روبرويي ربطي ندارد. در مورد سفر با هواپيما هم بايد بگويم اول خلبان را به جان مادرش قسم بدهيد كه ببيند باك هواپيما پر است يا نه. دوم هرگز با هواپيما به مناطقي كه كوه دارد سفر نكنيد. سئم اينكه هيچوقت بدون چتر سوار هواپيما نشويد و چهارم اينكه موقع پياده شدن از هواپيما مواظب باشيد زير پايتان رودخا نه اي چيزي نباشد. و اما قطار . اگر با قطار قصد سفر داريد حتما در واگن ها آخر آن جا بگيريد . مواظب باشيد اگر به مشهد ميرويد حتما قبل از ايستگاه نيشابور بپريد پايين . در مورد كشتي هم كه خدا را شكر فقط مسيرهايي چون قشم كيش و بالعكس و بندر عباس كيش و بالعكس و بندر عباس قشم و بالعكس و كليه جزاير ايراني و بالعكس را داريم كه تا به حال تلفات آنچناني  نداشته است.

بهر حال من باز هم شما را از سفر بر حذز مي دارم و متذكر مي شوم كه كليه حوادثي كه براي شما پيش مي آيد به عهده خودتان است و به كسي و يا چيزي ربطي ندارد. در پايان براي همه مسافران عزيز آرزوي صحت و سلامتي دارم ، اميدوارم همانطور كه به سفر مي رويد همانطور هم برگرديد و حتي يك نفره برويد و دونفره برگرديد . ايدون باد.

 

/ 0 نظر / 20 بازدید