تاثير گذار ترين ها

از آنجاييكه يك بازي ديگر در وبلاگ ها راه افتاده و دوستان و آشنايان تاثير گذارترين را بر خودشان مي نويسند ما هم بر آن شديم تا به روش خودمان و بدون اينكه كسي دعوتمان كند به صورت خودجوش و مردمي تاثير گذارترين ها بر خودمان را بنويسيم تا همگان بدانند ما كي هستيم.

1-  تاثير گذار ترين شخصيت ادبي = حمد بن مسعود كك آل سيمجور خيلي بر روي من تاثير گذاشته است .تاثير اين نابغه بر من از آنجا ناشي مي شود كه او هيچ كتابي ننوشته و اسمش هم هيچ جاي تاريخ نيامده ولي از امرا و بزرگان سيمجوريان بوده.

2-  تاثير گذار ترين فرد= در تاريخ خاندان ما آمده كه ما از تخم و تركه ي سك بزرگ هستيم.سك بزرگ فرمانرواي قوم ايراني سك بود كه بعدا كورش يا داريوش- يادم نيست- آنها را شكست داد.سكاها قوم بزرگي بودند و عمرا اگر هخ ها خودشان ايراني نبودند تسليمشان نمي شدند.سك بزرگ خيلي روي من تاثير گذاشته است و من هم خودم را از تخم و تركه ي او مي دانم و سعي مي كنم هي از او تاثير بگيرم. 

3-  تاثيرگذارترين رابطه= تاثير گذارترين رابطه ي مربوط به روزي است كه خيلي خسته بودم و توي اتوبوس داشتم از چابهار مي رفتم تبريز و يك آقايي كنار من بود كه اجازه داد سرم را در طول سفر بگذارم روي شانه اش و بخوابم. اين شانه خيلي در زندگي روي من تاثير گذاشته.

4-  تاثيرگذارترين اس ام اس= يك روز يك اس ام اس اشتباهي برايم آمد كه مرا متوجه اين قضيه كرد دختر ي كه دوست اش دارم زيد حميد است و قبلا زن مرتضي بوده و حالا هم قصد دارد با علي ازدواج كند اين اس ام اس خيلي بر روي من تاثير گذاشت و علي آن را فرستاده بود. 

5-  تاثير گذار ترين لحظه= اوايل بازي ايران ژاپن روي خر پشته بودم و داشتم آنتن را تنظيم مي كردم كه يكهو پسر عمه ام داد زد گل كه فرياداش باعث شد موبايل از دستم بيفتد و بشكند .وقتي پايين رفتم و فهميدم استاد اسدي به خودمان گل زده آن لحظه خيلي روي من تاثير گذاشت. 

 

          از دوستان طنز نويس عباس حسين نژاد و شهرام شهيدي و بوالفضول الشعرا هم بنويسند خوشحال مي شوم.

+ تاثیر گذارترین روی جلال سمیعی

/ 0 نظر / 15 بازدید