۲۰.۳۰ برنامه ای از شبکه دو سيما

در راستاي سياست هاي چند صدايي در سازمان صدا و سيما و دلسوزي براي مردم و طرفداري از دولت، خبرنگار 20.30 جلوي مردي را كه كپي هاي وام مسكن روزنامه اطلاعات را دانه اي دويست تومان مي فروشد مي گيرد و سوال پيچش مي كند و شرمنده اش مي كند و انگار كه مثلا فيدل كاسترو يا لري كينك يا چهره مشهوري را به دام انداخته باشد هي از او سوال مي كند و براي مردم احقاق حق مي كند و تهيه كننده محترم اين برنامه و ( شايد هم مامور مونتاژ ) اين صحنه را دوبار پخش مي كند تا همه ببينند كه صدا و سيما كسي را كپي روزنامه پنجاه توماني را دويست تومان بفروشد و بخواهد خون مردم را توي شيشه بكند  و سر بقيه كلاه بگذارد و بيت المال را بخورد  رسوا مي كند و نمي گذارد هيچ جا حقي از مردم ضايع شود. كاش خبرنگار محترم و حرفه اي اين برنامه يك بار ديگر اين گزارش را ببيند و سر افگندگي و شرم مردي را احتمالا اين نوع در آمد را بهتر از هر نوع خلاف و پدر سوختگي و ..... دانسته ببيند.البته من از كار اين آدم هم دفاع نمي كنم ولي آيا شخصيت افراد و حرمت انان بايد اينچنين براي اجراي برخي از مقاصد مورد سو استفاده قرار گيرد.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

راستي آيا در مملكت مشكلي جز فروختن كپي هاي دويست توماني وجود ندارد؟؟؟؟؟؟ يا شايد اين افراد دارند كار بانك مسكن را كساد مي كنند و مردمي را كه نرسيده اند روزنامه اطلاعات بخرند را هم روانه بانك ها مي كند؟؟؟؟؟ آيا اگر خود بانك مسكن اقدام به پخش اين آگهي ها مي كرد هم دوربين 20.30 آن را نشان مي داد؟؟؟؟؟

 

 

بهر حال بايد بگويم 20.30 اتفاق خوبي در حوزه رسانه است ولي دوستان بايد بيشتر مواظب باشند.

لازم به ذكر است در جمعي كه من اين گزارش را ديدم شش آدم ديگر هم  ( از طيف ها و گروههاي مختلف جامعه ) حضور داشتند كه همگي نسبت به  پخش اين گزارش واكنش مشابه اي داشتند و جميعا بر عليه 20.30 بيانيه صادر كردند و اين اقدام را محكوم كردند.

 

/ 0 نظر / 18 بازدید