شبکه سه و نيم

يخ، بي نمك، بي مفهوم، بي قاعده، كهنه، كليشه اي،بي مزه، و مبتذل آنهم با طرحي كه مي دانم خيلي پيش تر از آن گروهي آنرا با نام (شبكه خصوصي) در بانك فيلمنامه ثبت كرده بودند.فقط اميداوارم آقاي كاردان پول خوبي گرفته باشند چون اين برنامه سبك، مثل باجناق هاي منوچهر نوذري تنها كاري كه مي كند اين است كه دارد خاطرات يك نسل را از استاد خرناس به فراموشي مي سپرد.راستي داريوش كاردان واقعا فكر مي كند كه مي تواند با اين برنامه، توجه بيننده اي را كه دوره اي پر فروغ از طنز تلويزيوني را در ذهن خود دارد به سوي خود جلب كند؟ و آيا اين سريال مسخره توهين به شعور مخاطب نيست؟ آنهم مخاطبي كه خود ذاتا ( ذات ايراني) طنز پرداز و باريك بين است.قضاوت با شما............. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 13 بازدید