عجب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خبر:

قائم مقام توانیر : در مورد خاموشی ها، بزرگ نمایی می کنند.

ادامه خبر :

وی در ادامه در مورد اینکه اکثر خاموشی ها در کشور به علت غروب خورشید و آمدن شب است افزود : در دولتهای گذشته و در طول 2500  سال تاریخ ایران زمین، خورشید همواره در زمان معین و معلومی به پشت کوهها می رود و بعد نزدیک صبح وقت ناشتا از پشت کوههای دیگری  طلوع می کند که این کار بدون وقفه و تغییر همواره در طول سالهای گذشته انجام شده است و کسی چیزی نگفته است اما حالا برخی با بزرگ نمایی این حرکت طبیعی می خواهند به خدمات دولت جدید خدشه وارد کنند که این عمل اساسا نامردی است.

/ 0 نظر / 16 بازدید