تقديم به شبهای برفی ايران و ملت برف انداز

گلوله برفی در دست داشت

                                   و سيگار خاموشی بر لب

                                        

                                       شليک حريفش درست به هدف خورده بود

/ 0 نظر / 12 بازدید