مرغ می دزدی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

در خبر ها داشتيم نوجوان 13ساله اي را به جرم ربودن يك مرغ در بدترين بازداشتگاه مجازات كرده اند و غيره كرده اند.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

در همين راستاي اين خبر ايراد نكات زير الزام قانوقي دارد:

 

1- مهم اين است كه اين نوجوان مي خواسته با مرغ چه بكند.

2- اگر بعد از كالبدشكافي مشخص شد كه مرغ به قصد خاصي ربوده شده است نوجوان مذكور بايد اعدام گردد.

3- وقتي نوجواني در 13 سالگي مرغي رابدزد در 18 سالگي شتر مرغ مي دزدد و در 25 سالگي مثل مرحوم بيجه مي شود و اعمال بيجه وار از او سر مي زند.

4-اگر مرغ سرقت شده از اموال دولتي بوده باشد نوجوان مذكور بايد در همان بندي حبس گردد كه آقايان كرسباسچي و رفيق دوست و جزايري حبس بوده اند.

5-تخم هاي گذاشته شده توسط مرغ مورد نظر از يك هفته قبل از سرقت بايد در اختيار تيم پرونده قرار بگيرد تا نكند اين مرغ تخم طلا باشد و كار كار انگليسي ها باشد.

6- مرغ يكي از مهمترين مسائلي است اداره كشور است و از مهمات است.

7- مرغ ناموس خروس است چنانكه زن ناموس مرد و ايضا باقي حيوانات.

8- اگر خوشتان مي آيد كسي با ناموس شما بگردد پس نوجوان مذكور كار بدي نكرده.

9 – حساب كنيد اگر هر نوجوان يك مرغ را بدزدد چه مي شود ؟ اين اقدام بر عليه منافع عمومي است.

10 – ظاهرا در اين قضيه اول مرغ بوده است بعد تخم  مرغ البته هنوز تحقيقات در اين مورد ادامه دارد.

11- آدمي را كه يك مرغ دزديده  به زندان اوين كه نمي برند همان بازداشتگاه بد كافي است. براي رفتن به اوين به چيزهايي بزرگتر از مرغ نياز است.

12- زياده حرفي ندارم . باقي بقاهايتان باشد.

 

/ 0 نظر / 19 بازدید