جدی و فوتبالی

مطلبی که برای شرق نوشتم :

كارت زردى براى يار دوازدهم

اتفاق هميشه يك بار مى افتد، آن هم درست هنگامى كه عادل فردوسى پور به هوشنگ نصيرزاده اشاره مى كند كه آيا در جواب مهمان تلفنى برنامه حرفى دارد كه بزند يا نه؟ و ما هم اشاره و چشمك زدن عادل خان را روى آنتن مى بينيم و هم ايما و اشارات هوشنگ نصيرزاده را. اين اتفاق فقط يك بار در برنامه نود افتاد، اما شما مشابه اين اتفاق را مى توانيد هر شب در برنامه يك جهان، يك جام و از سوى رضا جاودانى و پيمان يوسفى ببينيد و لذت ببريد.برنامه يك جهان يك جام برنامه موفقى است به ويژه در تبحر مجريان آن در قطع كردن سخنان كارشناسان براى اينكه مبادا حرفى بر ضد تيم ملى ۳-۱ باخته بزنند. رضا جاودانى در مدت اين چند برنامه به ويژه بعد از بازى ايران _ مكزيك آنقدر وسط حرف افشين پيروانى و نيما نكيسا و مهرداد ميناوند و آقايان حاج رضايى و محصص پريد و بحث را عوض كرد كه حرص همه را درآورد. باز صد رحمت به عادل فردوسى پور كه در خلال گزارش زنده حرف دل مردم را مى زند و خط قرمزهاى يار دوازدهم را كه كاسه داغ تر از آش شده به هم مى ريزد.توصيه اى كه مى شود به دست اندركاران اين برنامه كرد اين است كه مى توانند با استفاده از يك كارگردان حرفه اى و سوئيچرى كه توجيه شده باشد از اين گاف ها جلوگيرى كنند تا بيشتر از اين سوتى نشود.

/ 0 نظر / 25 بازدید