باران دوباره

همينکه شهريور نزديک است

                                     خود دليل محکمی است برای عاشق شدن

                                               

                                    ديگر اين همه باد و باران مرداد را می خواهم چکار؟؟؟؟؟؟؟

           

اما نه بگذار ببارد

                    بگذار برای شايد برگشتنت چشم دنيا هم تر باشد

                                                                                 مثل گونه های من......

/ 0 نظر / 19 بازدید