يادآوری برای آنانی که توهم مزمن دارند و گذشته را زود از ياد می برند

... فقط جهت یاداوری می نویسم که برنامه ی چهارراه جوانی وشخص مریم جلالی را نباید فراموش کنیم و نباید فراموش کنیم آنچه امروزه در شبکه جوان به عنوان طنز وجود دارد حاصل تلاش و تفکر این چند نفر است که نویسندگان اصلی و ثابت برخی برنامه هایی بوده اند که خیلی ها دوست دارند اتفاقات طنازانه آن را به خود نسبت بدهند.این چند نفر یکی منم یکی جلال سمیعی دیگری افشین حسین خانی و نادر ختایی و مهدی استاد احمد و حسن صنوبری و حامد مرادیان.این را گفتم تا دوستان را یادآوری کرده باشم که یادشان نرود روزگاری بر گرده ی ما سوار بوده اند و بعد...

پی نوشت : سر و ته این نوشته باشد برای تاریخ اگر کسی دست به جعل آن نزند.

/ 0 نظر / 20 بازدید