فرزاد حسني

با فرزاد حسني هم دوست ام هم رفيق ام و هم همكار. بيش از چهار سال است كه او را مي شناسم و بيش از دو سال است كه گهگاه با او خيلي رك ام و او نيز به همان اندازه در مقابل من شفاف است. در مورد فرزاد و اجرايش بارها با هم گفتگو كرده ايم و رو در رو من از او انتقاد كرده ام يا توصيه اي كرده ام و فرزاد هم الحق لطف كرده و شنيده است . به هر حال مي خواهم بگويم كه با فرزاد به قدر كافي شفاف ام و نه من و نه او نيازي نداريم  به يكديگر نان قرض بدهیم. علاوه بر اين شايد شديد ترين انتقاد در سازمان صدا و سيما هم در برنامه ي من به فرزاد شده باشد. اما اصل مطلبي كه مي خواهم بگويم اين است كه در اين دو شبي كه گفتگوي سيد حسن خميني از شبكه سوم پخش شد چند مرتبه از شدت نبودن فرزاد فرياد زدم و چند بار... بگذريم كه حرف ها زياد است اما من اينجا قصد ندارم بگويم كه جاي فرزاد حسني چقدر در اين گفتگو خالي بود بلكه مي خواهم بگويم اين گفتگو جاي فرزاد حسني بود كسي كه چه موافق او باشيم و چه مخالف سر سخت اش مجري توانايي است كه جاي خالي اش متاسفانه يا خوشبختانه با كسي ديگري در رسانه ي ملي پر نمي شود. اعتراف مي كنم هيچگاه به اندازه ي اين دو شب براي ديدن فرزاد حسني دلتنگ نبودم و جاي خالي اش را احساس نكردم.

پی نوشت نخست:

راستی چرا فرزاد این گفتگوها را انجام نداد؟

پی نوشت دو:

کمی سفر می روم.

/ 0 نظر / 27 بازدید