يک نفر از مردم


یک نفر از مردم روز یکشنبه هفته گذشته و بعد از اینکه عابر بانک چهارمین کارت او را بلعید، اقدام به گدایی در معابر کرد . وی به رغم باز شدن بانک ها همچنان در آن محل مشغول کسب درآمد حلال است و واکنش جدیدی نسبت به بلع کارت های خود نشان نداده است.


یک نفر از مردم روز سه شنبه هفته گذشته در حالی که وانمود می کرد رخت پهن می کند ، اقدام به استتار هر چه بیشتر پشت بام منزل خود و وسایل موجود در آن کرد. البته وی از لباس هایی که خود احتیاج به استتار و پوشش دارند و نباید آنها را روی پشت بام پهن کرد استفاده نکرد.


یک نفر از مردم طی هفته گذشته چیزهایی گفت و خیلی هم تاکید کرد که به ماچه.


یک نفر از مردم روز دوشنبه یک کیف پول پیدا کرد اما چون آدم خوبی بود آن را به دست صاحب اش رساند ( که خیلی حرف بود )


یک نفر از نوعی از مردم با یک نفر از نوعی دیگر از مردم ، اوایل هفته به منزلی ییلاقی در شمال تهران وارد شدند که تا کنون خارج نشده اند و بعید است به این زودی ها خارج شوند.

67 نفر از مردم به منزل 67 نفر دیگر از مردم دستبرد زدند که هنوز دستگیر نشده اند.


و یک نفر از مردم ، روز چهارشنبه – دور از چشم همسر و فرزندانش – ازدواج کرد ( ضمن تبریک به ایشان) این موضوع به ما مربوط نیست !

به نقل از : روز هفت همشهری صفحه طنز و نطنز پنج شنبه ۱۶ شهریور.

/ 0 نظر / 20 بازدید