حالا این چند بیت از یك قصیده از جمال‌الدین اصفهانی

ئالحذر ای غافلان زین وحشت اباد الحذار

الفرار ای عاقلان زین دیو مردم الفرار

ای عجب دلتان نه بگرفت و نشد جانتان ملول

زین هواهای عفن، وین آبهای ناگوار

مرگ در وی حاکم و آفات در وی پادشا

ظلم در وی قهرمان و فتنه در وی آشکار

امن در وی مستحیل و عقل در وی ناامید

کام در وی نادر و صحّت در او ناپایدار

مهر را خفاش دشمن، شمع را پروانه خصم

جهل را در دست تیغ و عقل را در پای خار

از تو می‌گویند هر روزی دریغا جور دی

وز تو می‌گویند هر سالی دریغا ظلم پار

 

 

                                                                        همينطوری الکی اينو گذاشتم - تهران مخوف سال ۸۵

 

 

 

 

- لازم به ذکر است کليه مندرجات شعر بالا از شخص مرحوم جمال الدين است و درج اين مطالب سو در بلاگ عبيد شاکی لزوما به معنای تاييد ديدگاههای ايشان نيست و ارزش قانونی ديگری هم ندارد.

/ 0 نظر / 30 بازدید