شب شعر طنز شکر خند

 ای پسته ی تو خنده زده بر حدیث قند

                                  مشتاقم از برای خدا یک شکر بخند

سلام بر دوستان...ببخشید که نمی رسم آپ تو دیت باشم.روزنامه نگاری است و هزار ویک عیب و علت!.....دعا کنید وضع مالیم خوب شود،بزنم یک سکرتر با حال بگیرم که برام تایپ هم بکنه! واما غرض........

متاسفم که شب شعر طنز"در حلقه رندان"به خاطر برخی تنگ نظری ها و گشاده دستی های "سرشار" از کژاندیشی و خود جهان بینی ،تعطیل شد وسار از درخت پرید.اما تا ریشه در آب است ،امید ثمری هست.....

ما ملتی هستیم که زبان حالمان- به قول خلیل جبران می کنم خلیل- هوا را از من بگیر اما "خنده"را نه!....فلذا شب شعرطنز"شکر خند" متولد شد.وبه قول دوستان:صد شکر که این آمد و صد حیف که آن رفت....

شب شعر طنز" شکر خند"از سوی خانه طنز بنیاد نویسندگان وهنرمندان برگذار می شود.شرکت شما باعث شادی روح مرحوم تازه درگذشته(در حلقه رندان)و تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

مکان:ضلع شمالی پل سید خندان(وچه بامسماست دراینجا)- فرهنگسرای هنر(ارسباران)

زمان:چهارشنبه اول هر ماه-ساعت 5 تا 7 بعدازظهر

توضیح لازم:این ماه(تیرماه)به دلیل تقارن با روز 7تیر،استثناءاً چهارشنبه دوم ماه(85/4/14)تشکیل می شود.به هر حال باید تابع تشکیلات بود.

توضیح جالب:هرماه در این شب شعر،فی المجلس به 4 شعر برگزیده ،سکه ای به رسم یادبود و سپاس تقدیم خواهد شد.اولویت با شعرهای دارای مضامین اجتماعی و مسایل ومعضلات زندگی شهری و شهروندی است.چرا که قصد کتاب کردنش را داریم.به جهت ماندگاری در تاریخ بشری و احیاناًتاریخ ادبیات کشور.

توضیح اضافه:برنامه های جانبی دیگری هم برای این مجلس طنز داریم که دراولین جلسه علنی خود مجلس اعلام می داریم.ورود برای عموم(به جز دايی-علی دايی)آزاد است.

به امید دیدار شما در وقت اضافه(بر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

                                     باعث و بانی مجلس:رضا رفیع

/ 0 نظر / 16 بازدید