آرامش های اخير

يك مقام نظامي بلند درجه كه در دفتر ما در سنندج حضور يافته بود در مورد آرامش هاي اخير در كردستان گفت: متاسفانه برخي از رسانه هاي داخلي كه توسط منابع خارجي ساپورت مي شوند و بعضي از رسانه هاي خارجي كه توسط عناصر داخلي حمايت مي شوند ، در مورد كارناول هاي شادي كه از مهاباد به اشنويه و از اشنويه به سقز و سردشت و سنندج رفت آمد داشته است به تناقض گويي پرداخته اند. در همين راستا كدخدا مراد كه رياست دوره اي يكي از طوايف مرزي را برعهده دارد به خبرنگار ما گفت: كه عده اي از آدم هاي طايفه اش به علت مرگ مختصري فوت كرده اند. خبرنگار اعزامي ما هم در گزارش خود از بازديد مناطق آرامش زده چنين نوشته: اينجا آنقدر اوضاع آرام است كه آدم دلش مي خواهد برود توي خيابان عربده بكشد تا چند نفر بريزند بيرون بلكه كمي ناآرامي ايجاد بشود.به گزارش واحد مركزي خبر اوضاع در غرب كشور همچنان آرام است.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

/ 0 نظر / 15 بازدید