غلط کردم

ببخشید اگه به تهران شما هو کردم. ببخشید من نه دنبال شر می گردم نه می خوام این قضیه تو نت بپیچه اصلا غلط کردم خوبه؟ ببخشید اگه به تهرون توهین شد. تو این مملکت آدم به یه شهر هم نمی تونه هو  کنه جخت میان یقشو می گیرن.به هر حال زیاد جدی نگیرید ما دهاتی ها آدم های ساده ای هستیم واسه هیشکی خطر نداریم تا تو سرمون بزنن می گیم غلط کردیم. غلط کردم.مخلص هر چی بچه تهرون خوش تیپ مودب با کلاس هم هستیم.

پی نوشت:

خو درمسی اووینی قدیم. چنو درمسی که ریم نمی دت لاورداری بکم. ولی هنی تو هین خمی شر قشنیا و نازاریا شر چشا قشنگ دالکم. درسه ایسه خروو و شکتی ولی کسی نتونه نومت دت بیر. تو آخر دنیا خرموا می مونی حتی ار یه کل خروو دت قشنیات باقی نمونه.

/ 0 نظر / 11 بازدید