کلاس طنز نويسي يا

1- نخست اين كه من به شدت از برگزاري برخي كلاس هاي طنز در تهران بي در و پيكر ابراز نگراني مي كنم و اعلام مي كنم كه ديوار طنز در روزگار معاصر ما ديوار كوتاه و خرابي است كه برخي با كلنگ موسسه هاي تحقيقاتي !! بدجوري افتاده اند به جان پيكر طنز. آخر يكي نيست بگويد برادر، استاد، مهندس، پروفسور طنز يك نوع ادبي است و نوع ادبي يعني اين كه آن شاگرد شما اول بايد ياد بگيرد خوب بنويسد و خوب بخواند و بعد از آن كه با انواع ادبي آشنا شد وارد تعاريف و طبقه بندي ها يي هر كدام از انواع ادبي بشود. حرف زياد دارم ولي همين قدر تذكر مي دهم كه خواهشمندم براي خرج بودجه كلاس آموزش طنز نويسي برگزار نكنيد و به خدا قسم كه خدا برگزاري كلاس طنز را بر ما واجب نكرده است ، بگذاريد كار را متولي آن انجام دهد. عزيزان من دوره ي حضور اسم ها در ادبيات تمام شده است به جاي اين كه كم دانشي خود را زير سايه ي اسم ها پنهان كنيد يا خود نخست برويد بياموزيد يا استاد كار آزموده را بر كار بگماريد.در صورت اين كه آن چه دارم مي بينم ادامه پيدا كند و اگر به زودي در مسير درست هدايت نشود به شدت در مورد اش خواهم نوشت و آن كلاس كذايي را نقد خواهم كرد. يادمان باشد كه در مقابل اين جوانان كه آنان را بر كلاس مي نشانيم مسئوليم و در قبال طنز هم مسئوليم و اعتقاد من اين است كه خيلي بهتر است كه طنز نويس نداشته باشيم تا طنز نويس گمراه شده با يك سري داشته هاي غلط تحويل بدهيم كه محصول ابراز نظر شخصي و خود بزرگ بيني و بي سوادي اين متوليان نوكار تازه استاد شده است.

 2- باقي اش به من ربطي ندارد.

/ 0 نظر / 42 بازدید