به مناسبت روز دانشجو

يك مقام استاد در دانشگاه كه قيمت برخي از اقلام دانشجويي را پنجاه تومان عنوان كرده بود در گفتگويي از گفته خود ابراز پشيماني كرد و گفت : پشيمانم . وي همچنين در مورد شاغل بودن بعضي از محلصين توضيح داد و افزود : كار عار نيست؟ <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

لازم به ذكر است كه آمار نشان مي دهد بيش از ........ درصد ( به علت اينكه افشاي اين درصد يني اقدام عليه امنيت درصدي جامعه؛ لذا آورده نشده است اما شده مي توانيد از طريق ايميل از چگونگي آن اطلاع حاصل فرماييد) دانشجويان خودشان خرج خودشان را در مي آورند. 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید