# وبلاگ

خدايا

دارم می رم بیمارستان توس. صبح زود اسماعیل امینی مسیج زد که عمران صلاحی رهایی یافت. خدایا............................................................................................                                                    ادامه مطلب
/ 0 نظر / 8 بازدید