تفسير العكسيه

                                     

موارد وارده بر توضيح عكس فوق:

۱- دوست خوب ما دكتر معين خوشحالند.

۲- می خواهند به ما بفهمانند كه پيروزی نزديك است ولی بايد كمی لنگهای علامتشان را گشاد تر می كردند تا پيروزی هر چه نزديك تر شود.

۳- دكتر فكر می كند خيلی خوش تيپ است ولی نمی داند از او خوش تيپ ترها هم می توانند رئيس جمهور شوند.

۴- شايد منظورشان اينست كه من دوم می شوم.ولی دوم شدن محبوبيت می خواهد و  برای دوم شدن  بيشتر از رای خود آدم لازم است.

۵- شايد منظورشان اينست كه با انگشت بسته ميگويند سوم می شوم ولی بايد بدانند كه برای سوم شدن اول بايد دوم شد.

۶- شايد می خواهند به ما بفهمانند كه صاحب زيباترين لبخند سياسی هستند در صورتی كه چنين نيست.

۷-  دوست خوب ما دكتر معين  خيلی خوشحالند.

۸- هشت ندارد......

۹-وقتی هشت ندارد چطور می خواهيد نه داشته باشد.

۱۰- لعنت بر پدر و مادر كسی كه در اينجا آشغال بريزد.

/ 0 نظر / 15 بازدید